Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/wwwdlafirm/ftp/21pm.pl_website/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/wwwdlafirm/ftp/21pm.pl_website/wp-includes/plugin.php on line 600
Zarządzanie firmą produkcyjną oraz projektamiZarządzanie projektami

Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią znaczący odsetek małych i dużych firm. Ich ilość przedstawiona w procentach szacowana jest na ponad 35% przedsiębiorstw sektora MSP. Wyróżnia ich zupełnie inna polityka zarządzania oraz podejście do realizowanych projektach, które wbrew pozorom nie są integralną częścią jedynie dużych spółek i korporacji.

Rodzinne firmy i specyfika zarządzania

Zdolności przywódcze pozwalające na sprawne zarządzanie firmą w przypadku biznesów rodzinnych są niekiedy osłabione. Oznacza to, że wiele czynników wpływa na problemy z zarządzaniem, których nie obserwuje się przy okazji większych przedsiębiorstw. To, co nasuwa się na myśl w pierwszej kolejności, to przede wszystkim więzi pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, jakie tworzą strukturę firmy, oraz zróżnicowane interpretowanie celów, jakie są przez nią realizowane. Nie bez znaczenia jest również fakt, że rodzinne biznesy często pozbawione są zhierarchizowanej organizacji. Działają w sposób nieuporządkowany, niekiedy bardzo spontaniczny i nieprzemyślany. Brak jasno określonych obowiązków każdego z pracowników, co często wpływa na wykonywanie pewnego zadania przez osobę nieposiadającą odpowiednich kompetencji i wiedzy. Przy tej okazji należy również wspomnieć o bezpiecznym i zapobiegawczym sposobie prowadzenia firmy. Ryzyko podejmowane przez przedsiębiorcę to najczęściej świadomość utraty mniejszego bądź większego kapitału oraz spadek zaufania wśród klientów i pozycji na rynku. Większość małych przedsiębiorstw rodzinnych w podejmowaniu innowacyjnych projektów ogranicza strach przed porażką, która niestety wpisana jest w politykę własnego biznesu.

Wyzwanie na małych, rodzinnych firm

Wprowadzanie w firmie ciągłych zmian powinno być nieodzownym elementem każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z dużymi, międzynarodowymi korporacjami czy rodzinnym biznesem. Szczególnie dla tej dużej grupy jest to jeden z najtrudniejszych elementów struktury firmy. Postęp związany jest ściśle z projektami, które często następują po sobie jeden po drugim, tworząc tym samym złożone procesy. Zarządzanie projektami w rodzinnych firmach okazuje się niezwykle trudne, na co wpływają wyżej wymienione czynniki, jak również:

  • ograniczenie finansowe i brak wystarczających środków
  • brak wiedzy analitycznej i ekonomicznej, niewielkie doświadczenie i kompetencje z zakresu realizacji projektów
  • ryzyko poniesienia porażki
  • problemy związane z zarządzaniem pracownikami, brak autorytetu wewnątrz zespołu
  • krótkookresowe planowanie, które nie sprawdza się w przypadku realizacji dużych projektów.

Przede wszystkim zmiany w strukturze firmy

Małe, rodzinne przedsiębiorstwa powinny przede wszystkim zacząć od zmian na poziomie samej struktury firmy i zarządzania nią. Osoba, która formalnie powinna spełniać rolę kierownika, często wykonuje szereg innych obowiązków, co ma odzwierciedlenie w zaniedbywaniu swoich działań kierowniczych. Przy zarządzaniu projektami, których realizacja jest konieczna, jeżeli chcemy myśleć o rozwoju firmy, ważne jest, aby dobrze zaplanować zarówno czas, jak również odpowiednio zarządzać zespołem. Jeżeli uważamy, że nasze kompetencje związane z planowaniem, zarządzaniem są zbyt małe i potrzebujemy dodatkowej wiedzy na ten temat, warto jest skorzystać ze różnego rodzaju szkoleń. Również programy online mogą stanowić pomoc nie tylko przy realizacji projektów, ale także przy zarządzaniu całą firmą.

Zarządzanie przez cele – monitoring i egzekwowanie zadań, poprawianie błędów, kontrola i ocena pracy

Zarządzanie przez cele – monitoring i egzekwowanie zadań, poprawianie błędów, kontrola i ocena pracy

Comments are closed.