Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/wwwdlafirm/ftp/21pm.pl_website/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/wwwdlafirm/ftp/21pm.pl_website/wp-includes/plugin.php on line 600
Kilka sposobów na poprawę zarządzania projektem w firmieZarządzanie projektami
Zarządzanie projektami w małych przedsiębiorstwach rodzinnych
Marzec 21, 2016
delegowanie zadań przez pracownika innym pracownikom lub podwykonawcom
Delegowanie zadań przez pracownika innym pracownikom lub podwykonawcy
Wrzesień 21, 2016
Show all

Nieustannie rosnąca konkurencja w branży i rozwój otoczenia przedsiębiorstw wymagają od firm konieczności doskonalenia swoich struktur. Ich sukces uwarunkowany jest w dużej mierze sposobem ich funkcjonowania, zatem zmianę powinno rozpocząć się na poziomie organizacji pracy, a dopiero na późniejszym etapie skoncentrować się na ulepszaniu oferty. 

Poszukiwanie nowych możliwości nie może być jedynie jednorazowym działaniem, a powinno stanowić cały proces, na który składają się mniejsze projekty. Małe przedsiębiorstwa rodzinne często rezygnują z podobnych przedsięwzięć, co w konsekwencji oznacza dla nich spadek pozycji na rynku, a w najgorszym wypadku również upadek. 

Małe firmy rodzinne a duże przedsiębiorstwa 

Zarządzanie firmą stanowi kluczowy aspekt, który warunkuje o jej sukcesach. Duże przedsiębiorstwa, które mają bardzo rozwiniętą sieć swoich usług, a także zhierarchizowaną strukturę są postrzegane jako te, które mają większe szanse na powodzenie. Małe firmy rodzinne często są pozbawione zarówno szerokiego zakresu świadczenia swoich usług, jak również wyraźnego podziału obowiązków wśród członków zespołu. Różnica widoczna jest również na poziomie innowacyjności i realizowanych projektów. W rozwiniętych przedsiębiorstwach widać nie tylko efekty ciągle podejmowanych nowych przedsięwzięć, ale tym samym chęć rozwoju. Firmy rodzinne, które skoncentrowane są na rynku lokalnym, rezygnują z podobnych działań, co jest jednoznaczne z mniejszym znaczeniem na rynku. 

Przyczyny problemów w zarządzaniu projektami w małych firmach rodzinnych 

Taki stan rzeczy ma wiele przyczyn, których nadal wiele firm rodzinnych nie próbuje się pozbyć. Z pewnością należy podkreślić, że zarówno więzi rodzinne, jak również zupełnie inne postrzeganie i interpretowanie celów stanowi bardzo duży problem przy okazji nie tylko realizacji samych projektów, ale także zarządzaniu firmą na co dzień. Również samo zarządzanie czasem należy wziąć pod uwagę przy okazji wprowadzania zmian. Brak motywacji i jednego autorytetu w przedsiębiorstwie rodzinnym skutkuje chaotycznymi działaniami i przejmowaniem obowiązków pracowników przez osobę zarządzającą. Poza tym rodzinne firmy mają często ograniczony budżet. To pociąga za sobą strach i zwiększone obawy przed niepowodzeniem projektów. Brak mniejszych bądź większych przedsięwzięć ma swoje źródło również w sposobie planowania, które jest krótkookresowe. Rodzinne przedsiębiorstwa koncentruje się jedynie na tym, co jest teraz i ewentualnie na tym, co może wydarzyć się w najbliższym czasie. 

W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań 

Zarządzanie projektami wymaga od całego zespołu zaangażowania i świadomości potrzeb zmian. Dobre zarządzanie czasem, długookresowe planowanie kosztów, zarządzanie pracownikami oraz monitorowanie postępów i raportowanie poszczególnych etapów podejmowanych przedsięwzięć może znacząco poprawić ich efekt końcowy. Doskonalenie się w tym zakresie nie jest niczym nowym w dużych przedsiębiorstwach. Nieustannie poddają one swoich pracowników z różnych szczebli szkoleniom, które mają poprawić ich efektywność pracy. Programy online ułatwiają im planowanie, kontrolowanie i zarządzanie projektami. Z takich możliwości powinny korzystać również małe przedsiębiorstwa rodzinne, które z powodu małego doświadczenia i niewystarczająco dużych kompetencji nie podejmują się projektów, które przyczyniają się do rozwoju, poszerzenia działalności i otworzenia się na rynek krajowy, a niekiedy nawet międzynarodowy.

Comments are closed.